Yurt Aidat ve Depozito Ücretleri Nedir?


Yurt ücreti ve depozito bedeli her akademik dönem başında komisyon tarafından belirlenmektedir. Depozito bedeli bire defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin bilerek veya bilmeyerek yurtta sebep olabileceği zararlara karşılık alınmaktadır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesilmedikçe iade edilmez. Depozito ücretinin iade edilebilmesi için, öğrencinin yurt aidat borcunun bulunmaması, teslim aldığı yurt eşyalarını eksiksiz, sağlam olarak teslim etmesi ve hakkında devam eden disiplin soruşturmasının olmaması gerekir. 


Depozito ücreti yurda girişte peşin olarak tahsil edilir. Yurt ücreti ise aylık ödemeler halinde, ait olduğu ay içerisinde, banka hesabına yatırılır. Belirtilen sürede yurt ücretini yatırmayanların depozito bedellerinden yurt ücreti kesilir, kalan depozito bedeli irat kaydedilir ve öğrencinin kaydı komisyon kararı ile silinir. Yurt ücreti borcundan dolayı kaydı silinen öğrenci, yurda tekrar kaydedilmez.

2021-20022 Akademik Yılı itibari ile Üniversitemiz yurt ücretleri aşağıdaki şekildedir.

Göztepe Yerleşkesi Özmen Aktar ve Handan Ertuğrul Öğrenci Yurtları

Depozito: 800 TL Aidat: 400 TL

Mehmet Genç Külliyesi Kız ve Erkek Yurtları

Depozito: 1.000 TL Aidat: 500 TL