Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılır?


Yurtlarımıza başvurular her yıl ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarını takip eden gün içerisinde başlayarak yapılmaktadır. Başvurular e-sks sayfamız üzerinde online olarak yapılmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından gerekli görüldüğü durumlarda başvuru tarihleri ileri bir tarihe ertelenebilir. Başvurular ile ilgili esaslar Marmara Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi ile belirlenmiştir. Bu esaslar aşağıda açıklanmıştır.


1- Yurtlarda bulunan kontenjanlar, Yurtlar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenerek başvuru öncesinde Daire Başkanlığına bildirilir. 

2- Yurt başvurularında aranacak kriterler ve başvuru sırasında sorulacak sorular önem durumuna göre puanlanır ve sorulara ilişkin beyan doğrulayıcı nitelikte istenilecek belgeler belirlenir. Bu kriter ve başvuru soruları, puanlanmış haliyle daire başkanlığı tarafından komisyona sunularak onaylatılır. 

3- Yurt başvuruları Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda olağan takvimde, ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı hafta başlatılarak alınır. 

4- Rektörlük, gerekli gördüğü durumlarda başvuru takvimini ileri bir tarihe erteleyebilir. 

5- Başvurular, ilan edilen değerlendirme kriterlerine göre elektronik ortamda sistem tarafından puanlanır, sonuçlar komisyon tarafından değerlendirilir. Boş kontenjan kadar asil ve yarısı kadar yedek liste belirlenerek elektronik ortamda ilan edilir. Asil veya yedek yerleşmeye hak kazanan öğrenci sonucunu Daire Başkanlığı web sayfasından, başvuru yaptığı web sayfasından veya diğer elektronik ortamlardan ilan edilen duyurulardan öğrenebilir. Kişiye herhangi bir tebligat yapılmaz. 

6- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler başvuru yaptığı elektronik ortamda başvuru sonucunu sorgulayarak, kayıt için gerekli belge listesini, gerekli yurt ücreti bilgisini ve hangi tarih aralığında hangi adrese başvuru yaparak kayıt yaptırabileceğini öğrendikten sonra ilan edilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmak zorundadır. Belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. 

7- Yurtlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenler müracaat edebilir, engelli öğrenciler ile aile içi şiddete maruz kalanlar ve insanlık onuru tehdit altında olanlar için bu hüküm uygulanmaz.