Öğrenci Yurtlarında Barınma Şartları Nelerdir?


Öğrenci yurtlarımızda barınma esasları Marmara Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi ile belirlenmiştir. Yurtlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenler müracaat edebilmektedir. Barınma esasları ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır.


1- Yurtlarda sadece Marmara Üniversitesi öğrencilerine barınma imkânı verilir. 

2- Yurtlarda barınma süresi, 

a) Hazırlıkta öğrenim görenler; bir yıl, 

b) Normal öğrenim süreleri dört yıl olan program öğrencileri; 1.sınıfta kayıt yaptıranlar; dört yıl, 2. Sınıfta kayıt yaptıranlar; üç yıl, 3.sınıfta kayıt yaptıranlar; iki yıl, 4. Sınıfta kayıt yaptıranlar; bir yıl yurtlarda barınma hakkına sahiptirler. 

c) Normal öğrenim süresi iki yıl olan öğrenciler, 1.sınıfta kayıt yaptıranlar; iki yıl, 2. Sınıfta kayıt yaptıranlar; bir yıl barınma hakkına sahiptir. 

d) Lisansüstü, doktora ve çift ana dal öğrenimi yapan öğrencilerin durumu Yurt Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. 

3- Yurtlarda barınmaya devam eden öğrenciler, her akademik yıl başlangıcında Yurt Müdürlüğü tarafından talep edilen belgeler ile kayıt yenileme işlemini yapar. 

4- Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz. 

5- Yurt başvurusu yaptığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 

6- Yurtlarda barınacak öğrencilerde, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl, ruh sağlığı ve bulaşıcı hastalığı olmaması gerekir. 

7- Öğrenciler, her türlü izinlerini yurt müdürünün onayı doğrultusunda, yurdun dışında geçirebilirler. 

8- Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihini takiben on beş gün içerisinde yurttan ayrılır. 

9- İzinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst üste yurda gelmeyen öğrencinin durumu disiplin kuruluna bildirilir. 

10- Yurtlarda boş kontenjan olması durumunda, Marmara Üniversitesi öğrencisi olması koşuluyla Daire Başkanlığının onayına istinaden geçici misafir öğrenci kalabilir. Bu öğrenciler için 11.maddedeki şartlar aranmaz.