Dil ve Medeniyet Kulübü

İlahiyat Fakültesi

2018-2019 PUANI

-

KURULUŞ TARİHİ

12 Kas 2021

SON GÜNCELLEME

12 Kas 2021

Üye Sayısı

34

KULÜP AMACI

Her asrın kendine has dinamikleri olduğunu biliyoruz. Buna binaen bu asrın dinamiklerinin ekseriyetle pozitif bilimler tarafından belirlendiğini de gözlemlemekteyiz. Bizi harekete geçiren etmen, pozitif bilimlerde kaydedilen bu gelişmelerin problem tespiti metoduna dayanmasıdır. Bizde asrın problemlerini, ifade ettiğimiz bu metot ile tahlil edeceğiz. Maksadımız, toplumumuzun ihyası adına medeniyetimizin bilgi ve birikiminden Osmanlıca Türkçesi vasıtasıyla faydalanmaktır. Bu noktada medeniyetimizin pozitif bilimlerle İslami ilimleri mezcetmesinden ilham aldığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bu yolda dil ve medeniyet konularında araştırmacı ve yazarların iştirak edeceği çalışmalar gerçekleştirilecektir. Fakültemiz bünyesindeki öğrencilerin toplumun gidişatını okuyabilecek bir vizyonla, şahsi terakkiyatı gerçekleştirmek ve toplumumuzu daha âli bir makama ulaştırmak için müktesebatlarını multidisipliner bir yaklaşımla genişletecek çalışmalar gerçekleştirilecektir.

FAALİYET ALANLARI

  • Değerler Eğitimi
  • İslamiyet ve Modernite
  • Kişisel Gelişim
  • Medeniyeti Tanıma
  • Osmanlıca
  • Sosyal Sorumluluk

KULÜP YÖNETİM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

DANIŞMAN

Öğr.Gör.Dr. Ali ATAÇ
aatac@marmara.edu.tr

DANIŞMAN YARDIMCISI

Öğr.Gör. Hidayet AYAN
hidayet.ayan@marmara.edu.tr

KULÜP BAŞKANI

ENVER DEPREM
enverdeprem@marun.edu.tr

KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI

ABDULLAH EKREM SEYMEN
mr.aekrem34@gmail.com

KULÜP SEKRETERİ

MUHAMMED YERLİKAYA
muhammed657yerlikaya@gmail.com

SIRADAKİ ETKİNLİK

Bilgi! sırada bekleyen bir etkinlik bulunamadı..

EN SON YAPILAN ETKİNLİK

31.03.2022 / 14:00-16:00

Seminer

Değişime Kendinden Başla
Öz farkındalık geliştirebilmek ve doğuştan sahip olunan mizaç yapısını kavrayabilmek adına "Enneagram" adı verilen mizaç sistemine giriş semineridir. Enneagram, ruh-psikoloji-beden üçlüsü üzerinden günlük hayatta takındığımız tutum ve davranışların sebebini anlamak, rahat-stres kavramları üzerinden daha dengeli bir hale yaklaşmak ve muhataplarımız ile sağlıklı bir iletişim kurabilmek hususunda etkili bir araçtır. Kendini tanımak ve davranışlarının ardında yatan temel sebepleri kavramak ayrıca muhatapları ile daha sağlıklı bir iletişim kurmak isteyen herkese hitap etmektedir. Bu etkinlik, özellikle dini hitabet konusunda tebliğ vazifesi üstlenme potansiyeline sahip bizlerin muhataplarımıza onların anlayacağı ve kırılmayacakları bir dil ile yaklaşmamıza katkı sağlayacaktır. Tüm bunların yanında geçmişe dönük bir mukayese ile yaşadığımız olaylara karşı daha objektif bir perspektiften yaklaşabilmemize ve geleceğe daha sağlam bir yol haritası çizebilmemize yardımcı olacaktır.

Bağlarbaşı Yerleşkesi Derslik/Amfi/Laboratuvar/DiğerKULÜP ETKİNLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Etkinliklerden Görüntüler