Öğrenci Kulübü Danışman ve Danışman Yardımcısı Değişikliği
Öğrenci kulüplerimiz dönem içerisinde kulüp danışmanı veya kulüp danışman yardımcısı değişikliği yapabilir.

Öğrenci kulüplerimiz dönem içerisinde kulüp danışmanı veya kulüp danışman yardımcısı değişikliği yapabilir.

Gerekli Belge: İstifa/Ayrlış Dilekçesi, Danışman/Danışman Yardımcısı Kabul Formu

Gerekli İşlemler: Fakülte tarafından üst yazı ile başkanlığımıza bildirim, kulüp yönetim kurulu toplantısı e-karar defteri girişi.

Değişiklik için öncelikle ayrılacak danışman/danışman yardımcısının, kulüp yönetim kuruluna hitaben istifa/ayrılış dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Aktif danışman/danışman yardımcısının ayrılış dilekçesi olmadığı takdirde işlem yapılamaz. Aktif danışman veya danışman yardımcısı değişikliğinde emekli olma/üniversitemizden ayrılma/ vb durumlarda ayrılış dilekçesi aranmaz.

Bu dilekçe kulüp yönetim kuruluna ulaştığında aşağıdaki adımlar izlenerek değişiklik işlemleri başlatılır.

Dikkat! Güncelleme döneminde (her yıl mayıs ayı) danışman/danışman yardımcısı değişikliği için bu işlemler yapılmaz. Güncelleme sisteminde gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.

Dönem İçerisinde Danışman/Danışman Yardımcısı Değişikliği Adımları

1- Ayrılacak danışmanın istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştıktan sonra, yerine görevlendirilecek akademik personel, kulüp yönetim kurulunca tespit edilir.

2- Esks sistemi üzerinden yönetim kurulu toplantısı planlaması yapılır ve Danışman/Danışman Yardımcısı değişikliği gündemi ile, yönetim kurulu toplantıya çağrılır.

3- Toplantı gerçekleştirilerek yeni danışman/danışman yardımcısı görevlendirmesi yapılır ve karar metinleri detaylı olarak yazılarak online onaya gönderilir.

4- Toplantı sonrası Yeni danışman/danışman yardımcısı için "Danışman/Danışman Yardımcısı Kabul Formu" ıslak imzalı olarak doldurulur. (Yeni Danışman/Danışman Yardımcısı iletişim bilgileri eksiksiz olmalı ve imzalanmalıdır.)

5- Danışmanın bağlı bulunduğu fakülteye, ayrılış dilekçesi, danışman/danışman yardımcısı kabul formu, detaylı talep dilekçesi (yönetim kurulu başkanı tarafından doldurulmuş, talep edilen konu detayı bulunan) teslim edilir ve üst yazı ile başkanlığımıza gönderilmesi sağlanır.

6- Fakülte tarafından gönderilen yazı başkanlığımıza ulaştığında ve online yönetim kurulu toplantısı onay işlemleri tamamlandığında gerekli incelemeler yapılarak eksiklik bulunmaması halinde değişiklikler başkanlığımızca yapılır.

01.03.2022 326