Öğrenci Kulübü Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılma/istifa

Üniversitemiz aktif öğrenci kulüpleri Yönetim ve Denetim olmak üzere 2 kuruldan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu 7 asil 5 yedek üye, Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek üyeye sahiptir. Kulüp Başkanı, Yardımcısı ve Sekreteri Yönetim Kurulu asil üyeleri içerisinden belirlenmektedir.

İstifa/Ayrılma söz konusu olduğunda izlenecek yöntem:

Yönetim ve Denetim Kurulları Genel Kurul tarafından 1 yıl süreyle görevlendirilirler. Yedek üyelerin bulunma sebebi, asil üyelerden ayrılma/istifa söz konusu olduğunda yerlerine görevlendirilebilmeleri içindir.

Asil üye kulüpten ayrıldığında asil üyelik boş kalamaz, yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılması gerekir. Yedek üye ayrıldığında yerine görevlendirme yapılamaz, yedek üyelik boş kalır.

Yönetim Kurulu asil üyesi yerine Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından, Denetim Kurulu asil üyesi yerine Denetim Kurulu yedek üyeleri arasından görevlendirme yapılabilir. Başka bir üye kurul içerisine dönem içerisinde alınamaz.

İstifa/Ayrılma dilekçeleri kulüp yönetim kuruluna hitaben yazılır. 

Örnek: Yönetim Kurulu Sekreterinin istifa/ayrılma durumu

Yönetim Kurulu Sekreteri asil üyelik olduğundan, yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılması gerekecektir.

1- İstifa eden / ayrılan yönetim kurulu sekreteri, sekreteri olduğu Kulüp Yönetim Kuruluna hitaben yazacağı dilekçe ile başvuru yapar. (Pandemi gibi nedenlerle aynı ortamda bulunamayan üyeler, yönetim kurulu başkanına sistemde kayıtlı mail adresinden ayrılma durumunu bildiren mail gönderebilir.)

2- Bu başvuru ile beraber, kulüp yönetim kurulu toplanarak "istifa/ayrılma gündemiyle" yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirir. (e-karar sistemi üzerinden işlemler yürütülmektedir.)

3- Toplantıda alınan kararlar açık ve net olarak yazılır. Örneğin yapılan işlem şu şekildedir: "xxx yönetim kurulu sekreteri yyyyy görevinden ..... nedeniyle ayrılma talebi incelenmiş ve uygun görülmüştür. Yerine yönetim kurulu asil üyesi aaaaa görevlendirilmiştir. Sekreter olarak görevlendirilen aaaa yerine yedek üyelerden bbbbb asil üye olarak görevlendirilmiştir." Bu karar neticesinde 1 Asil üye sekreter olarak, 1 Yedek üye de Asil üye olarak görevlendirilmiştir. Artık bu kulübün 1 yedek üyesi kullanıldığından yedek üye sayısı 4e düşmüştür.

4- Alınan bu karar e-karar defteri sistemine girilir ve ayrılan sekreter, yerine görevlendirilen sekreter, asil üye olan yedek üye de toplantıya katılanlar listesine eklenerek online onay alınması sağlanır.

5- Onaylama işlemleri tamamlandığında Başkanlığımız tarafından inceleme yapılarak eksik bir durum söz konusu değilse ve alınan karar veya kararlar uygun ise gerekli değişikliler yapılacaktır.

Yedek üyelerin istifa/ayrılma durumunda yine yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmesi ve istifa/ayrılma durumunun karara bağlanması, gerekli onay işlemleri neticesinde e-karar sistemi üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Yedek üye ile ilgili kararda sadece üyenin istifa nedeni ve kabul edildiği yazılır. Yerine görevlendirme yapılamaz.

Denetim Kurulu üyelerinin ayrılma/görevlendirme işlemleri de aynı yöntemle gerçekleştirilir.

e-Karar defterinin nasıl kullanılacağı ayrı bir başlıkta anlatılmıştır.

"Sık Sorulan Sorular" KATEGORİ İÇERİĞİ

06.09.2021 1070