Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni

Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;

Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar, Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar, Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar, Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar, Faaliyetlerinde, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar, Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir üstünlük yaratamazlar, Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Düzeni; 

Kulüpler, üniversite içinde ve dışında düzenleyecekleri her etkinlik için “Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu”nu doldurur (Sistem üzerinden, Kulüp Başkanı, Yardımcısı veya Sekreteri kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra doldurulmalı ve çıktı alındıktan sonra ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.) ve formu etkinlik tarihinden en az on beş gün önce Danışmanının bağlı bulunduğu Fakülte veya Birimin ilgili evrak kayıt birimine teslim ederler; afiş asma talepleri var ise afiş örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar formun ekinde sunulur.

Kulüplerin etkinlikleri tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin olmalıdır. Bu faaliyetlere öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen ve diğer ilgililer rektörlük onayıyla katılabilirler.

Üniversite içindeki ve dışındaki tüm etkinlikler rektörlük onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

Öğrenci kulüpleri kendi adlarına gelir elde edemezler. Ancak kulüp faaliyetleri sırasında gelir oluştuğu takdirde, bu gelir üniversitenin strateji geliştirme daire başkanlığı hesaplarına yatırılır. Bu gelirler ilgili kulübün gerçekleştireceği etkinliklerde kullanılmak üzere daire başkanlığı bütçesine ödenek kaydedilir ve mevzuat hükümlerine göre harcanır.

Öğrenci kulüpleri etkinliklerini yapmak için rektörlük izni doğrultusunda ayni sponsorluk desteği alabilir. (Para alamaz.)

Alanına dair gerçekleştireceği etkinlik ile üniversiteyi temsil edecek olan kulüplere bütçe imkânları çerçevesinde harcırah verilebilir.

Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ve kulüp danışmanın onayı ile kulübe ayni destekte bulunabilirler.

Kültür Birimi 21.06.2019

Diğer Genel Bilgilendirme

Kulüp Kuruluş ve Güncelleme Tarihleri?

Kulüp kuruluş başvuruları her yıl 15 Ekim gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır.  Kulüpler her yıl Güncelleme evraklarını 15 Mayıs gününe kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. 

14 Ekim
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı Değişikliği
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.
03 Mayıs
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası
Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.
03 Mayıs
İzlemeye Alınmak Nedir_?
Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..
03 Mayıs
Karar Defteri Nedir?
Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.
03 Mayıs