Kulüp Kuruluş ve Güncelleme Tarihleri?

Kulüp kuruluş başvuruları her yıl 15 Ekim gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır. 

Kulüp kuruluş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:
(a) Öğrenci Kulüpleri Kuruluş Talep Formu
(b) Danışman ∕Danışman Yardımcısı Kabul Formu
(c) Kulüp Kurucu Üye Bildirim Formu
(d) Kulüp Tüzüğü
(e) Faaliyet planı
(f) Kurucu üye öğrencilere ait öğrenci işlerinden alınmış olan güncel öğrenci belgeleri.

(İlgili evraklar sistem üzerinden doldurulduktan sonra çıktı alınmalıdır. Evrakların nasıl ve nereden doldurulacağı, her kuruluş döneminde yapılan duyurular ile ilan edilmektedir.)

İlgili akademik birim başvuru evraklarını taradıktan sonra EBYS üzerinden Başkanlığımıza iletir.


Kulüpler her yıl Güncelleme evraklarını 15 Mayıs gününe kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. 

Güncelleme için gerekli belgeler şunlardır:
(a) Öğrenci Kulüpleri Güncelleme Talep Formu
(b) Danışman ∕Danışman Yardımcısı Kabul Formu
(c) Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
(d) Kulüp Üye Kayıt Formu Örneği
(e) Faaliyet Plan
(f) 20-30 Nisan tarihinde yapılan iç denetim sonucu doldurulan “Öğrenci Kulüpleri İç
Denetim Formu”
(g) Karar Defteri Örneği
(h) Kulüp yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerine ait öğrenci işlerinden
alınmış olan güncel öğrenci belgeleri
(i) Faaliyet Raporu

(İlgili evraklar sistem üzerinden doldurulduktan sonra çıktı alınmalıdır. Evrakların nasıl ve nereden doldurulacağı, her kuruluş döneminde yapılan duyurular ile ilan edilmektedir.)

Kültür Birimi 14.10.2020

Diğer Genel Bilgilendirme

Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
21 Haziran
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı Değişikliği
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.
03 Mayıs
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası
Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.
03 Mayıs
İzlemeye Alınmak Nedir_?
Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..
03 Mayıs
Karar Defteri Nedir?
Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.
03 Mayıs