Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı Değişikliği

Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.

Kulüp Yönetim Kurulu toplanarak istifa dilekçesini değerlendirir, talebin uygun görüldüğü ve yerine hangi öğretim üyesinin Danışman veya Danışman Yardımcısı olarak görevlendirildiği karara bağlanarak Karar Defterine açık olarak yazılır. Karar Defterinde bulunan sayfada, güncel tarih, karar sayısı ve toplantının başlığı bulunmalıdır. Alınan karara Yeni Kulüp Danışmanı ve Yönetim Kurulu Asil Üyeleri imza atar. Kararda herhangi bir yedek üye veya üye veya denetim kurulu üyeleri imza atamaz.

Son olarak, Gerekli Formlar sayfasından indirebileceğiniz Danışman/Danışman Yardımcısı kabul formu doldurulup (Danışman veya Yardımcısına ait güncel Cep Telefonu ve güncel e-mail adresi bildirilmesi zorunludur.) ilgili Danışman veya Danışman Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra, tüm belgeler Fakülteniz üzerinden Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Fakülteniz üzerinden Başkanlığımıza göndereceğiniz evraklar;

* Danışman veya Yardımcısına ait istifa dilekçesi

* İstifanın kabul edildiğine ve yeni görevlendirilen Danışman veya Danışman Yardımcısı bilgilerine ilişkin Karar Defteri Örneği

* Danışman/Danışman Yardımcısı Kabul Formu

Kültür Birimi 03.05.2019

Diğer Genel Bilgilendirme

Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
21 Haziran
Kulüp Kuruluş ve Güncelleme Tarihleri?

Kulüp kuruluş başvuruları her yıl 15 Ekim gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır.  Kulüpler her yıl Güncelleme evraklarını 15 Mayıs gününe kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. 

14 Ekim
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası
Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.
03 Mayıs
İzlemeye Alınmak Nedir_?
Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..
03 Mayıs
Karar Defteri Nedir?
Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.
03 Mayıs