Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası

Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.

Daha sonra kulüp Yönetim Kurulu toplanır ve istifa dilekçesini değerlendirir. Toplantı tutanağı Karar Defterine geçirilir, bu karar defterine Yönetim Kurulu asil üyeleri ve Kulüp Danışmanı imza atar. Yönetim Kurulu asil üye ve danışman haricinde imza atılmaz. 

Toplantıda eğer asil üye istifa ediyorsa yerine kimin atandığı açık olarak yazılmalıdır. Yönetim Kurulu asil üyesi yerine Yönetim Kurulu yedek üyesinden, Denetim Kurulu asil üyesi yerine Denetim Kurulu yedek üyesinden atama yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri birbiri arasında yer değişikliği yapamazlar.

Asil üyelik boş kalamaz, yedek üyelik boş kalır. Eğer istifa eden yedek üye ise yerine atama yapılamaz. Sadece karar defterinde, üyenin istifa ettiği ve kabul edildiği yazılır. Yapılan değişikliklerin kayıtlarımıza alınabilmesi için, ilgili kişilerin istifa dilekçeleri ve karar defteri örneğinin Kulüp Danışmanının bağlı bulunduğu Fakülte üzerinden Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yönetim ve Denetim Kurulları, Görevleri, Sorumlulukları gibi detaylı bilgi için M.Ü. Öğrenci Kulüpleri Yönergesini inceleyebilirsiniz..

Kültür Birimi 03.05.2019

Diğer Genel Bilgilendirme

Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
21 Haziran
Kulüp Kuruluş ve Güncelleme Tarihleri?

Kulüp kuruluş başvuruları her yıl 15 Ekim gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır.  Kulüpler her yıl Güncelleme evraklarını 15 Mayıs gününe kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. 

14 Ekim
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı Değişikliği
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.
03 Mayıs
İzlemeye Alınmak Nedir_?
Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..
03 Mayıs
Karar Defteri Nedir?
Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.
03 Mayıs