Genel Bilgilendirme

Karar Defteri Nedir?

Karar Defteri herhangi bir kırtasiyeden alınabilecek ve elle yazılarak doldurulması gereken defterdir.

Yönetim Kurulları Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereği "Her akademik yarıyılda en az iki toplantı yapar, ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır..

Kararlar Karar Defterine geçirilirken dikkate dilmesi gerekenler şunlardır.

  • Her alınan karar için Karar Numarası ve Karar Tarihi mutlaka yazılmalıdır.
  • Alınan kararların altında mutlaka Kulüp Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin ve Kulüp Danışmanının imzası olmalıdır. İmzalar isimler yazıldıktan sonra atılmalıdır.
  • Karar niteliği taşımayan ifadeler kullanılamaz. (.. etkinlik yapıldı vb.)
  • Karar Defterine yetkisi olmayan kişiler imza atamaz (Yönetim Kurulu Asil Üyesi olmayan kişiler)
  • Kulüp işleyişinde meydana gelebilecek her türlü değişiklik için karar alınması gerekir. (Danışman/Danışman Yardımcısı değişikliği, Kulüp Üyesi yer değişikliği, Kulüp isim değişikliği vb.)
  • Alınan kararlarda başlık olarak Toplantı içeriğine uygun bir başlık seçilmelidir.
  • Genel Kurul sadece Mayıs ayı içerisinde yapılabileceğinden, Kararlarda sadece bu karar için Genel Kurul Toplantısı ifadesi kullanılabilir, diğer kararlarda bu ifade başlık olarak kullanılamaz..

Kültür Birimi 03.05.2019

Diğer Genel Bilgilendirme

Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
Kulüpler Faaliyet Esasları ve Çalışma Düzeni
21 Haziran
Kulüp Kuruluş ve Güncelleme Tarihleri?

Kulüp kuruluş başvuruları her yıl 15 Ekim gününe kadar, teklif edilen kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime yapılır.  Kulüpler her yıl Güncelleme evraklarını 15 Mayıs gününe kadar kulüp danışmanının bağlı olduğu akademik birime teslim ederler. 

14 Ekim
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı Değişikliği
Kulüp Danışmanı veya Danışman Yardımcısı, Danışmanı veya Yardımcısı olduğu Kulübün YÖNETİM KURULUNA hitaben istifa dilekçesi yazar ve kulübün yönetim kuruluna iletir. Dilekçede, istifa nedeni, güncel tarih ve ıslak imza bulunmalıdır.
03 Mayıs
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyelerinin İstifası
Yönetim veya Denetim Kurulu üyeleri dönem içerisinde istifa edebilirler. İstifalarını ilgili kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçe ile yaparlar.
03 Mayıs
İzlemeye Alınmak Nedir_?
Değerlendirme sonucu 3'ün altında kalan kulüpler 1 yıl süreyle İzlemeye Alınarak güncellenirler..
03 Mayıs