M.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

FOTOĞRAF YARIŞMASI

Marmara Üniversitesi "İstanbul'un Renkleri" Fotoğraf Yarışması


Yarışma sona erdi.

Kazananlar

DERECEYE GİREN ESER SAHİPLERİ

1- Yiğit Sarp Kırman
2- Varol Efehan Polat
3- İsmet Abacı


SERGİLEMEYE DEĞER BULUNAN ESER SAHİPLERİ

Ahmet Aplay
Ersin Berk
Yavuz Alkaya
Ahmet Ceren (2)
Gülsüm Ercan
Kerim Ahmet Sunar
Semra Çiftçi
Bilge Özakay
Ömer Yılmaz


Not: Dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan eser sahipleri daha sonra ödül töreni ile ilgili detaylı olarak bilgilendirilecektir. 

Jüri Üyeleri

Prof. Emre İKİZLER (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Prof. Osman ÜRPER (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Mustafa Bilge SATKIN (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)

Mahmut TÜRKOĞLU  (Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor Şube Müdürü)

Umut GÜLYÜZ (Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Birimi Personeli)

Ödüller

Yarışma Birincilik Ödülü; 1.000TL

Yarışma İkincilik Ödülü; 750TL

Yarışma Üçüncülük Ödülü; 500TL

Sergiye Değer Görülen 10 eser: 250 TL

Telif (Kullanım) Hakları

1. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Marmara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor  Daire Başkanlığı tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap veya yarışma kataloğu olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

2. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

3. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

5. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını ücret ödemeden kullanabilir. (Kullanım alanları 1.maddede geçen alanlardır.)

6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

7. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü https://www.marmara.edu.tr, https://esks.marmara.edu.tr ve https://sks.marmara.edu.tr web adreslerinde ve Marmara Üniversitesi sosyal medya hesaplarında yer alacaktır.

8. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

9. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Jüri ve Yarışma Düzenleme komitesinin kararları geçerlidir.

10. Katılımcılar; https://esks.marmara.edu.tr/yarisma/  adresine giriş yapmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

İletişim

Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü

Önerileriniz, sorularınız veya yorumlarınız varsa, bizimle bağlantı kurmanın en iyi yolları burada.


Telefon : 0 (216) 777 1300
Email : kultur@marmara.edu.tr
Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi

Yarışma Sona Erdi.

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.